10 Bokebi na ntina ya REDD o kati na baye mboka to bituka

Image
cover cartilla redd

LINGALA.

Pene ya million koto isato na bato ya basi mpe babali ya mboka, bazui biloko ya zamba. Bakolo mboka, batu ya tradition, bomoyi na bango ezali kobika na zamba. Bomoyi ya bana mboka ekomi pasi. Ba mabele na bango ezali ya kobebisama na ba entreprise ya zamba, na batu oyo bazoluka ba minéraux, petrole, Gaz to makala mineral, na batu oyo basombi mabele mpe ba compagnie oyo elingi kobokola ba niama to kolona ba nzete, to mpe ba produit ya kolia na regimi ya MONOCULTURE, mpe misala eye elingi esala ba barrages hydroellectriques mpe na koteka courant. Yango, bakati ba nzete mingi na zamba mpe ezobebisa makasi mingi, na kosungama ya ba mbula matadi ya ba mboka.

10 Bokebi na ntina ya REDD o kati na baye mboka to bituka