Société moko ya mbila na RDC ézali kosungana na lisungi ya tombwa ekutani na ba mikaatano ya mabele mpe ya misolo

(Lingala) Lapolo oyo esalemi na lisanga ya balobeli (société Civile) ya RDC mpe baye ba Europe. Ekomami na bolandaka lapolo mwa sanza ya motoba na mobu mwa 2015 oyo ezali kolakisa na lisanga mikili lolenge bosomi ya bomoto, ya mobola ya kosalisa bato misala na litomba te, mpe bozui mabele oyo mizuamaki, na kati ya ba bisika ya mabele oyo entreprise ezali kobindisa, lisanga na moto ya politiki ya RDC.

Ata lokola mituna na lapolo, ba IFD oyo ba pesaki misolo na bango na Feronia ba kabaki se na kosalisa mpe na nsanza ya zomi na mibale 2015 ba IFO mingi lisusu na bopesaka mosolo 49 million USA. Tozui n lapolo oyo ba bikela to makambo moye natali mikanda ya mabele ya kozanga bosolo mpe lolenge mabe ya kotambwisa Feronia na bakonzi ya bango mpe lisusu tobimi na polele mpeza lolenge enteprise ezali kosala na mikatano na maye matali misolo mpo ya koluka koyiba misolo miye mipesami na IFO. Lapolo elakisi bobangi na lolenge mosala mie leta na nzela IFO, oyo bazali kolakisa lokola te bazali kotosa mibeko ya bopesi misolo ya malamu mpo ya kosalisa misala. Batelemeli ya lapolo oyo bazali kosenga te akete ya polele esalema na ba masanga na leta maye makoki mpo na yango likolo ya ba misala ya Feronia na lisanga ya ba IFD.

Tosengi mpe boluki mibeko miye misalimaki na entreprise na mboka oyo bazali kosala misala. Mpo na mposa ya komemisa IFD lokola mopesi ya makoki ya liboso ya Feronia, bakomaki kozua makanisi na lombangu mpo na koyebisa nioso na polele makoki (mbongo) ya Feronia mpe mokona moko ya basalisi baye, na yango mikanda ya justice, oyo bakomilakisa te bazali na yango na lapolo ya eteni ya mabele na RDC batelemeli ya lapolo ba sengi na Feronia na ndako ya misala mpo ya tombwa basali koprofite bakota na bosenga ya kominote maye mazuami, basengi tii kala bozongi na lombangu mabele mpe bafuta ba indamité.

Société moko ya mbila na RDC ézali kosungana na lisungi ya tombwa ekutani na ba mikaatano ya mabele mpe ya misolo