The Green Economy

The Green Economy is a tactic used to “clean up” the image of corporations rather than address corporate capture and capitalism as the true drivers of deforestation. False solutions promoted under the Green Economy include certification, sustainable forest management, ecosystem services, REDD+, the bioeconomy, nature-based climate solutions, and zero net deforestation. Rather than stopping it, these “solutions” support corporate-driven destruction that is causing a deep social and ecological crisis.

Publications 13 April 2016
MALAGASY. Fangoronan-tany avo roa heny amin’ny anaran’ny harena voajanahary ? Taona tato ho ato, ireo kaompania mpitrandraka dia niroso mavitrika tamin’ny fanelezan-kevitra fa ny “fanonerana harena voajanahary” dia làlana “hanamaitsoana” ny sehatry ny fitrandrahana. Ny iray manokana amin’ireny tetikasa fanonerana, ny an’ny Rio Tinto QMM ao amin’ny faritra Anosy any atsimo atsinanan’i Madagasikara, dia voalaza ombieny ombieny fa maodely amin’izany.