Panalipdan ang kinabuhi

CEBUANO.

Unsa ang kahulugan sa kalasangan ngadto sa katawhan?
Kini nga kalasangan nagkahulugan og kinabuhi.
apan unsa sa pikas bahin ang plantasyon sa kakahuyan?