Multimedia

Documentary by Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia - CEPEDES, Brazil.

7 September 2017
Multimedia
21 March 2016
Multimedia
20 March 2015
Multimedia
11 January 2013
Multimedia
(Lao) ປ່າໄມ້ມີຄວາມຫມາຍຢ່າງໃດຕໍ່ຊາວບ້ານ? ປ່າໄມ້ຄືຊີວິດ ການປູກຕົ້ນໄມ່ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນຫຍັງ?
21 September 2011
Multimedia

(Cebuano)

Unsa ang kahulugan sa kalasangan ngadto sa katawhan? Kini nga kalasangan nagkahulugan og kinabuhi. apan unsa sa pikas bahin ang plantasyon sa kakahuyan?

11 September 2011