ภาษาไทย

Publications
แปลโดย Thai Climate Justice for All
28 avril 2022
Bulletin articles

อาชญากรรมป่าไม้ มีนิยามอย่างไร ? ในประเทศไทย ในขณะที่รัฐบาลและบริษัทต่างๆ ตัดไม้ทำลายป่าไปเป็นจำนวนมหาศาล ชาวบ้านกลับต้องกลายเป็นแพะรับบาปต่อการทำลายล้างดังกล่าว นโยบายอนุรักษ์ของรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การใช้กฎหมายกับประชาชนที่อยู่ในป่า ด้วยการใช้ความรุนแรงและการก่ออาชญกรรมต่อพวกเขา

14 janvier 2021